skip to Main Content

Plugin: Easy Google Fonts

Hvis dit tema ikke indeholder kontrol af Google Fonts, så kan du installere det gratis plugin Easy Google Fonts af Titanium Themes.

Oversigt over de gratis webfonte fra Google Fonts finder du på www.google.com/fonts.

1Installér og aktivér plugin Easy Google Fonts.
Klik på Udseende | Tilpas.

2Klik på "Typography" og derefter "Default Typography".

3Nu kan du gå igang med at style dine skriftafsnit: Brødtekst (Paragraphs), overskrift 1 - 6 etc.
Her under gennemgår vi de tre faner: Styles, Appearance og Positioning.

easygooglefonts_styles

Styles

Script/Subset: Vælg All Subsets eller Latin hvis hjemmesiden kun indeholder latinsk alfabet.

Font Family: Vælg Google Font fra pop-up-menuen eller skriv navn på skriftfamilien.

Font Weigt/Style: Vælg skriftstyrke - fx light, regular, semi bold, bold.
Det varrierer hvor mange font-styles Googles skrifter indeholder.

Text Decoration: Vælg mellem None, Underline, Line-through eller Overline.

Text Transform: Vælg mellem None, UPPERCASE, lowercase eller Capitalize.

easygooglefonts_appearance

Appearance

Font Color: Skriftfarve.

Background Color: Baggrundsfarve.

Font Size: Skriftstørrelse/ højde i px.

Line Height: Skydning/ linjeafstand i em.

Letter Spacing: Spatiering/ afstand mellem bogstaverne (i px).

easygooglefonts_positioning

Positioning

Margin: Den YDRE afstand fra tekstblokkens ramme til et andet element (en anden tekst-blok, et billede etc)

H3 margin-top: 0px; margin-bottom: 0px

p margin-left: 25px;

p margin-bottom: 0px;

p margin-left: 65px;

Padding: Den INDRE afstand fra tekstblok til tekstblokkens ramme.

Den INDRE afstand fra tekstblok til tekstblokkens ramme...

Display: Ved valg af inline-block ignoreres linjeskift. En feature der ikke er bare lige at bruge, da bredden på tekst-blokkene skal sættes via håndkode-CSS.

  1. li display: block;
  2. li display: block;
  1. li display: inline-block;
  2. li display: inline-block;

Avancerede muligheder i Easy Google Fonts

Når du styler Paragraphs/ brødteksten oplever du tit, at ikke al tekst ændres.
I filmen øverst på siden ser du, at teksten i Tekst-widget-boksen og menu-bjælken bliver ved med at være skrevet med Arial.
Vil du - med et slag - beherske al typografi på hjemmesiden, så kan du oprette et "body-tag":

Klik på Indstillinger | Google Fonts

I fanen Edit Font Controls: Klik på link "create a new font control".

Control Name: Giv din "font control" en titel - fx "MIN body-typografi".

Add CSS Selectors: Skriv body

 

Force Styles Override (Optional): Sæt flueben.

Klik på knappen Save Font Control


Klik på "Typography" og derefter "Theme Typography".
Indstil under de tre faner: Styles, Appearance og Positioning.


Under Font Control kan du oprette alle de gængse HTML-tags, som ikke er listet under "Default Typography", fx a, a:hover (links), blockquote, address, pre etc.

Plugin Easy Google Fonts er fint dokumenteret!

Læs mere: wordpress.org/support/plugin/easy-google-fonts

Se video-vejledning: vimeo.com/77878709

Back To Top
Search