skip to Main Content

Mediebibliotek

Her finder du oversigten over Medier på dit WordPress-website.
Medier dækker over billedfiler i formaterne JPG, GIF og PNG.
Du kan også uploade bl.a. film, PDF-filer og lyd til Mediebiblioteket.
medier-oversigt

1 Skærmindstillinger | Vis på skærmen

medier-vis-paa-skaermen
 • Klik på fanen Skærmindstillinger og slå medie-oversigtens kolonner (Forfatter, Uploadet til, Kommentarer og Dato) til og fra.
 • Antal medieelementer : Vælg hvor mange medieelementer der skal vises per oversigtsside. Standardindstilling er 20 Medieelementer.

2 Tilføj ny, søg og filtrer

medier-tilfoej-ny
 • Tilføj ny: Klik på knappen for at uploade medie.
  Du kan bruge billedformaterne JPG, GIF og PNG. Du kan også uploade film, PDF-filer og lyd.
medier-liste-eller-grid
 • Vis medier som liste med kolonner eller som grid.
medier-sorter
 • Filtrér efter filtype/status eller dato.Ikke vedhæftede filer kan være PDFer eller billedfiler, der ikke knytter sig til en specifik side, fx WordPress-sitens logo eller baggrundsbillede.
medier-soeg
 • Søg: Indtast en del/ hele titlen og klik på retur-tasten.
medier_massehandling
 • Massehandling: Sæt flueben ved flere medier der skal slettes, og vælg massehandlingen Slet permanent.
  Klik på Anvend når du vil udføre valgt massehandling.
Indlæg_naviger
 • Naviger mellem medielistens sider.
  Indstil antallet af viste medier pr. side under Skærmindstillinger (1)

3 Medieoversigten

medier-rediger-vis-slet

Holdes cursor over et af Medieoversigtens emner vises links:

 • Rediger: Åbner medie i et redigeringsvindue.
 • Slet permanent: Sletter medie-filen.
 • Vis: Viser billedet i frontend (Side for vedhæftning).

4 Redigér medie

medier-rediger1

Titel: Her kan du ændre titel – internt i WordPress (og til glæde for søgerobotter), og må gerne bruge æ, ø, å og lave mellemrum. Du ændre ikke på det originale Filnavn.

medier-permalink

Permanent link: = URL til "Side forvedhæftning".

Vis side for vedhæftning: Åbner ny side og viser medie i frontend.

Hent kortlink: Kort-link er en kort URL til medie, fx http://minhjemmeside.dk/?p=12.

medier-beskaer

Rediger billede: Ved klik på knappen Rediger billede kommer værktøjer til beskæring, rotering og spejlvending frem.

medier-beskaer1
 1. Beskær
 2. Roter mod uret
 3. Roter med uret
 4. Flip horisontalt
 5. Flip vertikalt
 6. Fortryd
 7. Annuler fortryd
medier-beskaer2

Beskær et billede:

 1. Klik på billede og træk beskæringsramme til den beskæring du ønsker. Ønsker du en bestemt højde eller bredde kan dette sættes i Billedbeskæring | Størrelsesforhold.
 2. Klik på knappen Beskær.
 3. Klik på Gem.
medier-genskab

Hvis du fortryder beskæring af billede, kan du genskabe det oprindelige billede.

Her er en ALT-tekst

Her er en billedtekst.
Hold cursor over billedet for at se Alternativ tekst

Billedtekst: Indsætter du et billede via WordPress' teksteditor kan du få vist en billedtekst under billedet.

Alternativ tekst: Når cursor holdes over et billede vises "alt-teksten". Til glæde for synshandicappede og søgerobotter.

Beskrivelse: Bruges af nogle plugins, og vises på billedets Side for vedhæftning.

Back To Top
Search